Allt inom ekonomi för det ägarledda företaget

Rådgivning

Vi erbjuder kvalificerad ekonomisk rådgivning och kommunikation, läs mer om våra tjänster nedan

Starta upp en verksamhet

När du har en affärsidé och vill starta upp ett företag så ger vi råd om vilken bolagsform som passar bäst för just dig.

Ombildning/omstrukturering

När Du märker att din verksamhet blivit för stor eller för liten så kan vi hjälpa dig att ombilda till annan, lämpligare, företagsform. I vissa fall kanske det finns annat som kan göras, exempelvis dela upp eller slå ihop olika verksamheter i form av delning eller fusion.

Generationsskiften

Många företagare vågar eller orkar inte tänka på vad som ska hända med företaget när de själva inte längre finns med i bilden. Vi kan hjälpa till med planeringen av ett generationsskifte, vår filosofi är att man aldrig kan vara för tidigt ute.

Vår erfarenhet säger oss tyvärr att många tvärtom är alldeles för sent ute med denna planering.

Avveckling/likvidation

Ibland vill man kanske avveckla sitt bolag utan att någon annan tar över. Vanliga likvidationer hanterar vi själva och inom vårt kontaktnät kan vi erbjuda snabbavveckling där ni får betalt för bolaget på dagen.

Köpa och sälja bolag

Vi kan gå in och analysera tänkbara uppköpsobjekt som ni vill studera närmare. Om analysen blir mer omfattande så har vi samarbete med jurister som bistår oss med granskning av avtalen.

När ni vill sälja ert bolag så kan vi bistå med förslag på tänkbara upplägg. Vi har stor erfarenhet av både företagsförsäljningar och inkråmsförsäljningar.

Affärsutveckling

Vi kan gå in och stötta Er i affärsbeslut både som bollplank och/eller som adjungerade till era styrelser.

Övriga bolagsfrågor

Löpande dyker det upp olika bolagsfrågor som kräver en hel del pappersarbete, såsom styrelse- och revisorsändringar, ändringar av bolagsordningar etc. Då kan vi bistå och hjälpa till med protokoll och andra handlingar så att det sköts snabbt och smidigt.

Skicka en förfrågan