Allt inom ekonomi för det ägarledda företaget

Ordning på ekonomin

Gör det du är bäst på, vi hjälper dig med resten. Så skulle man kunna sammanfatta våra grundtjänster som hjälper dig som företagare med allt som bara måste göras.
Med kompetent och engagerad personal, välutvecklade arbetssätt och modernt IT-stöd ser vi till att saker och ting blir rätt gjorda i rätt tid, så att du som företagsledare kan koncentrera dig på det som i slutändan fäller avgörandet – att vidareutveckla ditt företag.

Löpande redovisning

Löpande redovisning innefattar verifikationsregistrering, kundfakturering, leverantörsfakturahantering, avstämningar, skattedeklarationer och månadsrapportering.

I vissa fall tar våra kunder hand om delar av arbetet själva och ibland gör vi allting och fungerar då som en komplett ekonomiavdelning. Via Internet kan vi även tillhandahålla affärssystem för exempelvis kundfakturering och på så sätt dela arbetet med kunden mot samma databas – mycket smidigt och kostnadseffektivt!

Våra konsulter är vana vid att hantera alla företagsformer, från enskild firma och handelsbolag till aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar (Brf).

Bokslut och årsredovisningar

Vi gör varje år ett stort antal bokslut och årsredovisningar för samtliga företagsformer.

Genom god ordning på redovisningen och väldokumenterade bokslut kan revisionskostnaden hållas på en låg nivå – revisorn kan koncentrera sig på att granska väsentligheterna. EkonomiPorten har ett nära samarbete med ett antal framstående revisionsbyråer.

Vi har även många uppdrag där kunden hanterar den löpande redovisningen själv under året och vi hjälper till med upprättandet av bokslut, årsredovisning och deklaration. I dessa fall ger vi givetvis även värdefull feedback till den/de som sköter den löpande redovisningen, vilket förbättrar den ekonomiska rapporteringen löpande under året.

Deklaration och skatter

Hos Ekonomiporten finns det en bred kompetens inom skatteområdet.

Grunden är deklarationer men vi har även stor erfarenhet av rådgivning inom företags- och individbeskattning. Exempelvis resultat- och skatteplanering inför bokslut, de särskilda skattereglerna kring fåmansföretag, koncernbeskattning, pensionsfrågor m.m.

Personaladministration

EkonomiPorten kan ta hand om hela din personaladministration eller stötta i enskilda personal- och lönefrågor. Exempel på vad vi kan erbjuda:

  • Grundläggande arbetsrättsliga frågor som anställningsavtal och tillämpning av kollektivavtal.
  • Belöningsmodeller.
  • Rutiner för tidrapportering, provisionsunderlag och utläggsrapportering (ex. reseräkningar).
  • Löneberäkning, lönebesked, utbetalningsunderlag, bokföringsunderlag.
  • Utbetalning av löner.
  • Kontrolluppgifter.
  • Lönestatistik (ex. FORA).
Skicka en förfrågan